AnasayfaHakkımızdaGüzel Yazılarİyi KitaplarBizim ArşivBağlantılarDost SitelerGörüşlerinizİletişim
 
Öğretmenlere Özel Yazılarımız Sizden Gelenler Tavsiyeler Sözler Hazinesi Forum
 
 
KONGRELER, TBMM, AYAKLANMALAR, SEVR ANTLAŞMASI (İLKLER)
 

1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir

2. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir

3. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır

4. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır

5. Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır

6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır 

7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır

8. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir

9. Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir

10. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile  duyurulmuştur

11. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir

12. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir

13. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır

14. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır

15. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)

16. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır

17. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir

18. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

19. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır

20. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

21. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır

22. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır

23. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir

24. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir

25. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir

26. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır

27. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır

28. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)

29. Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi

30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir

31. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur

32. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

33. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi  başarıdır

34. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur

35. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir

36. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir

37. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir

38. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır

39. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir

40. TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

41. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir

42. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk  meclistir

43. TBMM’nin çıkardığı  ilk kanun Ağnam vergisidir

44. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir

45. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden  önce gerçekleşmiştir

46. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır

47. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir

48. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır

49. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

50. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)

 

 

 

 www.tarihogretmeni.com