AnasayfaHakkımızdaGüzel Yazılarİyi KitaplarBizim ArşivBağlantılarDost SitelerGörüşlerinizİletişim
 
Öğretmenlere Özel Yazılarımız Sizden Gelenler Tavsiyeler Sözler Hazinesi Forum
 
 
TÜRK TARİHİ (İLKLER)
 

1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır

2.  Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur

3.  Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman)

4.  Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir

5.  Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han’dır

6.  Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir

7.  Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir

8.  Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir

9.  Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir

10. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

11. Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır

12. Destan ve töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır

13. Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)

14. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır

15. Türk tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan Türgişlerdir

16. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir

17. Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır

18. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar’dır (619)

19. İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir

20. Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen’dir

21. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır

22. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır,

23. Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır

24. Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır 

25. İlk yazılı Türk İslam eseri “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır  

26. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır

27. Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler’dir.

28. “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut’tur

29. Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur

30. Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır

31. Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir (1048)

32. Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur

33. Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur

34. Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır

35. Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur

36. Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur

37. Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)

38. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)

39. Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir  

40. Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler v.s.)

41. Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir

42. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir

43. Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir

44. Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir (1075)

45. Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir

46. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır

47. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur

48. Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)

49. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır

50. Memlükleri ilk defa Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)

 

 

 

 www.tarihogretmeni.com